O společnosti

   Společnost IWWAL consulting,s.r.o. vznikla pro účely zprostředkování právních služeb klientům ze skupiny obcí, firem a organizací, v souvislosti s přípravou dotačních projektů a organizací výběrových řízení. Za tímto účelem blízce spolupracuje s advokátní kanceláří Vondráček & Opatrný. Rozsah právního poradenství je dán zkušenostmi a rozsahem činností této kanceláře. Proto jsme schopni zajistit a zprostředkovat veškeré právní služby včetně služeb advokátních. Díky organizaci spolupráce dokonce mnohdy za výhodnějších podmínek než v samotné advokátní kanceláři. Přitom se jedná o zavedenou advokátní kancelář se stabilní klientelou s velmi dobrými výsledky.

   Naše činnost je zaměřena nejen na přípravu, organizaci a poradenství v oblasti výběrových řízení. Dnes již obcím umožňujeme kvalitní přípravu a kontrolu smluv a dohod. Zajišťujeme obcím právní poradenství a dohled v průběhu jednání i při zastupování obcí, přípravě podkladů k notářským úkonům, k jednáním s firmami nebo jinými právními kancelářemi.

   Víme, že dobře odvedená práce v rámci přípravy smluv a kontroly, ušetří našim klientům peníze čas a stres při řešení obtížných situací, které by jinak mohly nastat. Proto rádi pomáháme již od počátku a za velkou výhodu považujeme, pokud můžeme klientovi pomáhat průběžně a poradit mu ve všem, co se právních služeb třeba i jen dotýká. Tato varianta se v důsledku ukazuje jako nejvýhodnější a i finančně nejlepší pro klienta. Jedná se o balíčky právního poradenství šité každému na míru. Ať se jedná o obec, firmu nebo i fyzickou osobu, která řeší právní záležitosti častěji nebo ve větším rozsahu než jednorázový právní úkon. I když i s těmi samozřejmě rádi pomůžeme prostřednictvím výše zmiňované spolupráce.


Od roku 2013  organizujeme výběrové řízení pro firmy a fyzické osoby zaměřené na výběr kvalitních dodavatelů za výhodných cenových podmínek s maximální garancí.

V letech 2013 - 2016 uskutečnila společnost IWWAL consulting, s.r.o. 213 výběrových řízení pro zadavatele z řad obcí, firem a organizací.

Letos rozšiřujeme naše služby o organizaci výběrových řízení dle metodik zahraničních fondů.

 Buďte naším dalším klientem pro rok 2017!